Uitdaging case | BMN effent de weg naar duurzaam reisgedrag voor Woonstichting ‘thuis | Zo Werkt Het Gratis advies

BMN effent de weg naar duurzaam reisgedrag voor Woonstichting ‘thuis

Duurzaamheid is voor de Eindhovense woningcorporatie ‘thuis een belangrijke drijfveer om aan de slag te gaan met hun mobiliteitsbeleid. Hoe zorg je voor betrokkenheid van de medewerkers en het bestuur bij zo’n verandering? Mieke Lepelaars is adviseur mens en ontwikkeling bij Woonstichting ‘thuis en vertelt ons er alles over. “De denktank mobiliteit bleek een waardevolle aanvulling, net als de hulp van BMN.” 

Waarom wilden jullie aan de slag gaan met het reisgedrag van jullie medewerkers?

“Duurzaamheid is een belangrijke reden. En ons bedrijf bevindt zich in een gebied dat over een paar jaar in de emissievrije zone valt. Met een aangepast mobiliteitsbeleid willen we zorgen voor één uniforme regeling, duurzaam reisgedrag bevorderen, keuzevrijheid bieden én een goede werkgever zijn met de focus op vitaliteit en welzijn van de medewerkers.”

Hoe reizen jullie medewerkers nu?

“Uit de BMN-enquête uit 2022 blijkt dat bijna 40% van de medewerkers thuis werkt en het merendeel met de auto naar het werk (29%) reist. 14% komt met de (elektrische) fiets en maar 2% met het OV. Ook weten we door die enquête dat 65% van onze medewerkers op fietsafstand van het werk woont. Onze gemiddelde woon-werkafstand is ongeveer 15 kilometer – wat duidelijk minder is dan het Nederlands gemiddelde van 20 kilometer. Er bleek veel fietspotentie te zijn. Ruim 19% van de medewerkers gaf aan vaker te willen en kunnen fietsen. We hebben overigens al goede fietsvoorzieningen, zoals een beveiligde fietsenstalling, oplaadpunten en dienstfietsen voor zakelijke ritten. Medewerkers zijn daar erg tevreden over.”

Hoe zijn jullie tot nieuw mobiliteitsbeleid gekomen?

“Eind 2021 startten we met een werkgroep en schakelden we de hulp van BMN in. We zetten een denktank op en organiseerden een kick-off. Vervolgens voerden we gesprekken met het management om de doelstellingen vast te stellen. BMN ondersteunde ons met een mobiliteitsscan en enquête. Hiermee kregen wij inzicht in de potentie, drijfveren en weerstanden van medewerkers op het gebied van – duurzame – mobiliteit. Die uitkomsten bespraken we met de OR. Daarna keken we naar wat andere organisaties doen en stelden we een eerste versie van de nieuwe mobiliteitsregeling op met een focus op duurzaamheid en goed werkgeverschap. We zitten in de laatste fase van de besluitvorming, specifiek gericht op woon-werkverkeer. Voor zakelijk verkeer streven we naar nul fossiele kilometers in 2030. We werken nu uit hoe we dat willen bereiken.”

Hoe ziet jullie nieuwe woon-werkbeleid eruit?

“Fietsers en lopers krijgen 30 cent netto per kilometer. Iedereen krijgt een OV-kaart waarmee je onbeperkt voor het werk mag reizen. Voor automobilisten geldt dat elektrische kilometers gunstiger worden beloond dan brandstofkilometers. Daarbij krijg je autokilometers alleen vergoed als je tussen de 10 kilometer en 25 kilometer van kantoor woont. Parkeren blijft gratis voor iedereen. Onze buurtbeheerders hebben een elektrische auto van de zaak. Huidige medewerkers kunnen kiezen tussen het oude en nieuwe beleid en nieuwe medewerkers vallen natuurlijk automatisch onder dit nieuwe beleid.”

Hoe ziet het beleid voor zakelijke ritten eruit?

“We vergoeden 40 cent per zakelijke kilometer, of je nu met de auto of de fiets gaat. Ook vergoeden we de werkelijke OV-kosten 2e klasse, en we overwegen ook de 1e klasse te vergoeden. We hebben vijf elektrische deelauto’s en vijf elektrische deelfietsen beschikbaar, die worden veel gebruikt. We kijken of we hier ook twee speed pedelecs aan kunnen toevoegen.”

Wij zeggen altijd: de meest duurzame reis is de reis die je niet maakt. Hoe gaan jullie om met thuiswerken?

“Uit jullie enquête bleek dat 75% van onze medewerkers flexibel is in het bepalen van hun begin- en eindtijden en 57% graag thuiswerkt. Als je minimaal één dag per week thuis werkt, ontvang je €50,- netto per maand, ongeacht het totaal aantal thuiswerkdagen. Er is bewust geen vast minimum aantal thuis- of kantoordagen ingesteld. Het uitgangspunt is dat medewerkers moeten kunnen werken waar ze hun werk het beste kunnen doen, rekening houdend met hun eigen situatie, klanten en collega’s. We zorgen ervoor dat medewerkers alles hebben om effectief thuis te werken. Zo faciliteren we bijvoorbeeld beeldschermen, stoelen, enz. Alleen een bureau is niet inbegrepen.”

Hoe stimuleren jullie medewerkers om gebruik te maken van de fiets?

“Er is een fietsplan waarmee jaarlijks 20 fietsen – van maximaal €1.000,- – worden vergoed. Dit geld komt vanuit de WKR (werkkostenregeling). Er wordt elk jaar goed gebruik gemaakt van het fietsplan. Verder wisselden we zeven parkeerplekken in voor een mooie fietsenstalling met oplaadpunten. Ook zijn er douches en komt er binnenkort een droogkast waarin je je kleding snel kan drogen. Naast zorgen voor goede voorzieningen, deden we de afgelopen jaren ook mee aan acties zoals de e-bike probeeractie, een groot succes! En we deden mee aan de Sjees Fietschallenge om zo veel mogelijk geld bij elkaar te fietsen voor Longfonds. We willen ook meedoen aan de pitstopactie. De medewerkers zijn heel positief over deze acties.”

Hoe informeer je medewerkers over jullie visie op duurzaam reisgedrag en het nieuwe mobiliteitsbeleid?

“We maken een communicatieplan en gebruiken ons intranet. Verder hangen we posters op en organiseren we maandelijkse personeelsbijeenkomsten. In de toekomst gebruiken we ook informatieve filmpjes.” 

Welke uitdagingen kwamen jullie tegen tijdens dit proces?

“Ik merkte dat er soms spanning was tussen de hoge duurzaamheidsambities van de werkgroep en de zorgen binnen het MT en onder de medewerkers. Het vinden van een balans tussen geven en nemen was soms best uitdagend.”

Wat verliep verrassend soepel tijdens dit proces?

“Onze denktank mobiliteit bleek een waardevolle aanvulling te zijn. Die bestond uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen en verschillende typen medewerkers. Ook is er een sterk bewustzijn van duurzaamheid binnen de organisatie. Het MT was echt betrokken en open in gesprekken, zelfs wanneer het moeilijk werd. We werkten samen met een werkgroep, de denktank, het MT en de OR aan het nieuwe beleid.”

Hoe reageerden medewerkers op de veranderingen?

“De reacties varieerden. Sommige medewerkers omarmen de veranderingen en zien ze als logisch, terwijl anderen het spannend vinden. Opvallend was dat de bedenker van de nieuwe naam voor de fietsenstalling zelf niet fietste. Desondanks voelde die collega zich toch verbonden met de verandering.”

Welke rol heeft BMN gespeeld in dit proces?

“BMN speelde een grote rol. Jullie deden onderzoek, voerden een benchmark uit en brachten ons in contact met Brainport Bereikbaar. Daarnaast hielpen jullie ons met keuzes maken en waren jullie aanwezig bij MT-overleggen en denktank-sessies. Ook fungeerden jullie als een soort helpdesk voor zowel eenvoudige als complexe vragen. Ik heb de ondersteuning van BMN als zeer positief ervaren. Zonde als een bedrijf dat met mobiliteit bezig is, geen gebruik maakt van BMN. Ik raad andere bedrijven zeker aan om met jullie samen te werken.”

Wat staat er voor de toekomst nog op de planning?

“We willen de mogelijkheden van een MaaS-platform (mobility as a service) onderzoeken. Verder kijken we wat de beste en slimste benadering is voor ons eigen vervoersaanbod in vergelijking met het gebruik van eigen auto’s.”

Bron: BMN

"*" geeft vereiste velden aan