Uitdaging case | Driessen maakt anders reizen mogelijk | Zo Werkt Het Gratis advies

Driessen maakt anders reizen mogelijk

‘Driessen maakt werkgeluk mogelijk.’ Dat is het motto van de 14 bedrijven die allemaal onder de Driessen Groep vallen. Aandacht voor de mens staat bij hen vanzelfsprekend centraal. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de planeet want in 2030 wil de Driessen Groep CO2-neutraal zijn. Hoe krijgen deze twee pijlers vorm in hun mobiliteitsbeleid? We pakken het MVO-jaarverslag erbij en praten met HR & MVO-adviseur Fleur Verhoeven: ‘Mijn ervaring is dat mensen zelf laten nadenken en ze ruimte bieden voor het maken van eigen keuzes, veel meer oplevert dan doorduwen.’

Frisse blik 

Hoe kunnen we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden rond vervoersmobiliteit. Voorwaarden waarmee medewerkers tevreden zijn, we vergroening realiseren en de kosten ongeveer gelijk blijven? Dat was de uitdaging waar Verhoeven graag haar schouders onder zette toen ze een paar jaar geleden als HR- en MVO-adviseur begon bij Driessen Groep. ‘We wilden met een frisse blik naar onze mobiliteit kijken en deze toekomstbestendig maken. De eerste jaren bleef het vooral bij losse pilots zoals met Trappers, de Shuttel mobiliteitskaart en een afzieregeling. Sinds 1 januari 2024 is het hele mobiliteitsbeleid aangepast.’ 

Automatische piloot

Driessen probeert de milieu-impact van hun mobiliteit op meerdere manieren te verkleinen. Zo stelden ze in 2020 een thuiswerkbeleid op om het aantal reisbewegingen van hun medewerkers te verminderen. Door lokaal in te kopen beperken ze het aantal transportkilometers. En ze legden een parkeerplaats aan van Olivijn, een stof die CO2 afvangt. Daarnaast passen ze sinds 2022 geleidelijk hun mobiliteitsbeleid aan met als uitgangspunten medewerktevredenheid en duurzaamheid. ‘We willen onze medewerkers stimuleren om andere, groenere keuzes te maken bij het reizen naar of voor werk. Ze meer laten nadenken voor ze op de automatische piloot de auto pakken. En we willen ze meer autonomie, flexibiliteit en mogelijkheden bieden om die andere keuzes ook echt te maken.’ Daarbij legt Driessen Groep de nadruk op fiets, OV en duurzamer autogebruik. 

Voordelig een fiets kopen

Uit de postcodescan van BMN bleek dat bijna 40% van de medewerkers binnen 15 kilometer afstand woont, op fietsafstand dus. En de aanvullende BMN-medewerkersenquête wees uit dat een meerderheid van hen ook graag wil fietsen. ‘Dat was voor mij het signaal om fietsen meer te gaan stimuleren.’ Driessen Groep verruimde de regeling voor het uitruilen van een fiets naar €2.000,-. Bij uitruilen wordt de aanschaf van een fiets verrekend met brutoloon, overuren of vakantiedagen. Hierdoor kunnen medewerkers ook een duurdere elektrische fiets geheel of grotendeels fiscaalvriendelijk aanschaffen. ‘Zo faciliteren we medewerkers die wat verder weg wonen en wel met de fiets willen komen. We hoorden namelijk best vaak dat medewerkers 15 kilometer te ver vonden om te fietsen.’ De fietsregeling is succesvol: in drie jaar tijd maakten 168 medewerkers hier gebruik van.

Fietsen belonen

Driessen Groep beloont en stimuleert fietsende medewerkers ook door gefietste kilometers te vergoeden. Daarvoor werken ze sinds 2022 samen met Trappers. Medewerkers sparen punten per gefietste kilometer en kunnen die inwisselen bij de webshop. Hoewel Trappers aardig wat deelnemers heeft, stopt de organisatie hier toch mee. ‘De vergoeding voor fietskilometers via Trappers is maar 10 cent. Dat willen we graag verhogen naar een standaard reiskostenvergoeding per fietskilometer van 20 cent of hoger.’ Fietsstimulering moet ook voorkomen dat er nieuwe parkeerplaatsen bijgebouwd moeten worden.

Elektrische auto’s en afziebudget

Het bedrijf kent een behoorlijk groot wagenpark van ruim 250 leaseauto’s onder 750 medewerkers. Ook hier werkt Driessen Groep hard aan verduurzaming. Het nieuwe mobiliteitsbeleid geeft medewerkers sinds 2022 de mogelijkheid om te kiezen voor een elektrische leaseauto. ‘We gingen dat jaar van 0 naar 18 elektrische auto’s. Uiterlijk in 2030 moet ons volledige wagenpark geëlektrificeerd zijn.’ Afzien van een leaseauto kan ook, sinds 2022. Tot nu toe deden 15 mensen dat. ‘En sinds 1 januari 2024 hebben we de afzieregeling nog aantrekkelijker gemaakt en zijn meer medewerkers geïnteresseerd in de regeling.’

Stappenchallenge en Fitcoins

Driessen Groep besteedt jaarlijks veel aandacht aan het thema gezondheid en vitaliteit. Het bedrijf stimuleert actieve mobiliteit, onder meer door vitale wandelroutes te ontwikkelen op en rond de Brainport Human Campus en door de jaarlijkse Stappenchallenge. Ook sparen medewerkers Fitcoins met hun gemaakte stappen en kunnen ze hun fietskilometers registreren. Met deze Fitcoins kunnen medewerkers in een online catalogus (vitaal makende) cadeaus en ervaringen kopen of goede doelen steunen. 

Verhoeven en haar collega’s blijven het mobiliteitsbeleid verder aanpassen, met speciale aandacht voor medewerkerstevredenheid – ‘al doe je het nooit voor iedereen goed’- en duurzaamheid. ‘De scan en enquête van BMN gaf ons inzicht en zorgde ervoor dat het thema duurzame mobiliteit aandacht en gewicht kreeg zodat we ermee aan de slag konden. Daarna deden we een aantal pilots en in 2023 hebben we ons hele mobiliteitsbeleid weer bijgesteld.’ 

Resultaten 

  • 41% van de medewerkers werkt wekelijks minimaal 1 dag thuis (voor corona en thuiswerkbeleid werkte 35% 1 dag of meer per maand thuis)  
  • Verschillende initiatieven om fietsen te stimuleren: fietskilometers hoger belonen dan autokilometers, fietsplan verhoogd en een aantal ‘niet financiële’ prikkels zoals een extra grote nieuwe fietsenstalling
  • Parkeerplaats van Olivijn vangt jaarlijks 440 ton CO2 op uit de lucht
  • 168 keer fiets van de zaak in 3 jaar tijd
  • 15 medewerkers maken gebruik van afziebudget

Bron: BMN

"*" geeft vereiste velden aan