KOSTELOOS ADVIES OP MAAT GRATIS QUICKSCAN

Ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit

WERKGEBONDEN PERSONENMOBILITEIT.

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met betrokken werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties aan het Ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit.

Het doel is de CO₂-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Mton terug te dringen. Daarom moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aan gaan leveren over de zakelijke- en woon-werkmobiliteit van hun werknemers.

E-magazine

Werken aan Duurzame Mobiliteit.

Werken aan Duurzame Mobiliteit 11

Hybride werken

Samen houden we Nederland bereikbaar.

Ministerie IenW

Voordelen voor iedereen.

IenW ziet de positieve effecten van hybride werken en van het spreiden van lestijden, openingstijden en werktijden op de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. En daar staan we niet alleen in. Decentrale overheden, werkgevers en mobiliteitsexperts slaan de handen ineen en zetten in op de ondersteuning en het stimuleren van hybride werken.

Hybride werken

Laat U inspireren.

Veel onderwijsinstellingen, bedrijven, vervoersmaatschappijen en decentrale overheden maken al werk van flexibel werken. Benieuwd hoe zij omgaan met plaatsonafhankelijk werken en leren en hoe zij gezamenlijk werken aan bereikbaarheid en duurzaam reizen? U leest de verhalen hier en in het e-magazine Werken aan Duurzame Mobiliteit.

Meer informatie

Maak ook werk van (werk)mobiliteit.

Bekijk hieronder verschillende websites met meer informatie.

ZO WERKT HET IS EEN INITIATIEF VAN DE MOBILITEITSREGIO’S VAN NEDERLAND:

ervaringen