Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit | Zo Werkt Het Gratis advies

Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Om de klimaatverandering tegen te gaan staan we met elkaar voor enorme uitdagingen. Eén daarvan is het verminderen van de CO2-uitstoot door werkgebonden mobiliteit. Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt van woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit oftewel de werkgebonden personenmobiliteit.

Als werkgever heb je grote invloed op het verminderen van deze uitstoot. In onze kennisbank lees je hoe je dit doet door aan de slag te gaan met:

 • fietsstimulering
 • stimulering van OV-gebruik
 • deelmobiliteit aanbieden
 • hybride werken mogelijk maken
 • parkeerbeleid maken
 • anders omgaan met het wagenpark/ overstappen op elektrisch rijden
 • stimuleren van lopen
 • minder vliegen

Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Alles wat je moet weten

Waarom rapporteren

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van medewerkers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoe hoog deze CO2-uitstoot is. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

Voor wie: rapportageverplichting alleen voor grote werkgevers

Heeft jouw organisatie 100 of meer medewerkers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht de gegevens over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers bij te houden en te rapporteren. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Heb je minder dan 100 medewerkers? Dan mag je vrijwillig je gegevens aanleveren -het hoeft dus niet- en wordt je CO2-uitstoot aan de hand daarvan automatisch berekend.

Wanneer en wat rapporteren

Dit zijn de belangrijkste gegevens die je bij moet houden:

 • het per kalenderjaar totaal aantal gereisde kilometers van je medewerkers tijdens woon-werkritten en zakelijke ritten.
 • Dit jaartotaal aan kilometers verdeeld over de gebruikte vervoermiddelen.
 • En verdeeld over het brandstoftype van die vervoermiddelen.

Jaarlijks lever je de verzamelde gegevens aan op een digitaal formulier. De gegevens over 2024 lever je uiterlijk 30 juni 2025 in.

Stappenplan

 1. Heb je behoefte aan meer (achtergrond) informatie over de invoering van het besluit? Lees dan eerst het informatieblad WPM.
 2. Nu kun je aan de slag! In de handreiking voor werkgevers lees je welke gegevens je nodig hebt voor de rapportageverplichting en hoe je aan deze gegevens komt. Tip: begin hier vandaag nog mee, zodat je voor 1 juli 2024 weet waar je de benodigde gegevens kunt verzamelen.
 3. Uiterlijk 30 juni 2025 moet je de gegevens over 2024 aanleveren. Dit doe je via het online formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  In de RVO-handleiding ‘Aan de slag met het online formulier van de WPM’ lees je hoe dit werkt.
 4. Voor het invoeren van de gegevens voor de rapportageverplichting heb je E-herkenning nodig. Mocht je deze nog niet hebben vraag dit dan tijdig aan [eHerkenning | eHerkenning aanvragen ].
 5. De laatste stap: het daadwerkelijke rapporteren. Ga naar het online invulformulier op [Login – Klantportaal-Site | mijn.rvo.nl]. Kom je ergens niet uit? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van RVO: 088 042 42 42. Dit is op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.

Digitaal platform

Om alle jaarlijkse gegevens te registreren heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een digitaal platform gebouwd. Via een digitaal formulier lever je de gevraagde gegevens aan. Als je de handreiking hebt doorgenomen en de gegevens klaar hebt liggen, duurt het invullen minder dan een uur.

Ook de CO2-berekening wordt via dit digitale formulier gedaan. Het formulier is al beschikbaar dus je kunt vanaf 16 mei 2023 al vrijwillig je gegevens indienen en ontdekken wat de CO2-uitstoot is van de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie.

Je rapportage voorbereiden

Welke gegevens je nodig hebt, staat in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. In die handreiking staan ook tips hoe je de gegevens verzamelt. Kom je er zelf niet uit? Je regionale mobiliteitsnetwerk helpt je kosteloos op weg met je voorbereidingen: met informatiesessies, handleidingen en ondersteuning op maat. Ook weten zij de weg in het gebruik van digitale oplossingen om dit soort gegevens te registreren, zoals de apps van aanbieders als NS Go, Shuttle, Fynch, Reisbalans en XXimo. Hiermee kunnen medewerkers invoeren met welk vervoermiddel zij reizen, hoeveel kilometers ze hebben afgelegd en wanneer ze een thuiswerkdag gehad hebben.

Evaluatie in 2026

In 2026 evalueert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald. Het doel is om de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1,6 megaton verminderd te hebben. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan het ministerie vanaf 2027 een wettelijke norm instellen waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen bij werkgevers. Want linksom of rechtsom: de CO2-vermindering is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Tips voor een goede voorbereiding

 • Start op tijd. De organisatie van het verzamelen van de nodige gegevens kan tijd kosten. Begin daarom zo snel mogelijk met de voorbereiding.
 • Overleg met de leveranciers van jouw administratiesystemen (ook: lease- en mobiliteitsdienstverleners) of zij de gevraagde gegevens kunnen leveren.
 • Heb je vragen en kom je er met de handreiking niet uit? Bekijk de veelgestelde vragen op de webpagina van RVO.
 • Veel regionale werkgeversnetwerken organiseren bijeenkomsten over de rapportageverplichting en kunnen je ondersteunen. Klik op het kaartje hiernaast voor het netwerk in jouw regio.

Meer lezen

Lees hier alles over het besluit en de rapportageverplichting

 

 

"*" geeft vereiste velden aan