ANWB gaat voor flexibel werken en reizen | Zo Werkt Het Gratis advies

ANWB gaat voor flexibel werken en reizen

Wat ga ik vandaag doen, waar en hoe ga ik daar naartoe? Voor elke keuze is een passende vergoeding beschikbaar.

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn onlosmakelijk met de ANWB verbonden. Toch omarmt de ANWB het hybride werken en laat dus een groot deel van haar werknemers gedeeltelijk thuiswerken. Elke ANWB’er vraagt zich binnenkort bij de start van de werkdag af: wat ga ik vandaag doen? Moet ik daarvoor naar mijn werk toe? En hoe ga ik dan naar mijn werk? Voor elke keuze is een passende vergoeding beschikbaar. Jan Jaap Krijtenburg en Matthijs Paardekooper vertellen hoe die regeling bijdraagt aan een succesvolle overstap naar hybride werken.

Het personeelsbestand van de ANWB kent veel gezichten. Van locatiegebonden winkelmedewerkers naar mobiele wegenwachten tot ondersteunend personeel op het kantoor. Het aanbod aan vergoedingen voor het personeel is minstens zo divers. Elke ANWB’er mag zelf weten hoe die naar het werk reist. Áls die al naar zijn werk reist. Er is een vergoeding van vijftien cent per gelopen of gefietste kilometer, een OV-vergoeding voor de hele reis zonder kilometerbeperking en een thuiswerkvergoeding van twee Euro netto per dag. Wie met de auto gaat, krijgt een vergoeding van tien cent, met een maximum van 40 kilometer per enkele reis. Daarnaast worden de fiets en elektrische auto extra gestimuleerd.

Andere benadering

“Dat is een hele andere benadering dan bij onze ‘oude’ vergoedingen”, zegt Jan Jaap Krijtenburg, manager Compensation & Benefits bij de ANWB. Daarbij kregen medewerkers ofwel een maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer, een OV-pas, een bijdrage voor een fiets, of niets. “Uit een onderzoek onder collega’s rondom hybride werken, bleken keuzevrijheid en flexibiliteit belangrijke factoren te zijn. Daar past dan ook een beleid bij dat die verschillende keuzes aanmoedigt. Zo’n beleid hebben we nu.”

Vakbonden

De vergoedingen zijn opgesteld in samenwerking met de vakbonden en vastgelegd in een nieuwe CAO. Ook de Ondernemingsraad is zeer nauw betrokken en heeft instemming verleend aan de gewenste aanpassingen. Daar komt bij dat ze ook goed passen bij de aanstaande verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor. “Ook daar kiezen we voor een nieuwe benadering”, zegt Matthijs Paardekooper, programmadirecteur Real Estate en Change Management bij de ANWB. “Hadden we op het oude kantoor slechts één busaansluiting en 700 parkeerplekken, nu is het nieuwe kantoor met de trein, bus en tram bereikbaar en zijn er nog maar 200 parkeerplekken. Daartegenover staan dan 700 fietsparkeerplekken. Ook de ruimtes worden anders ingedeeld; meer overleg- en ontmoetingsruimtes en minder fysieke werkplekken.”

1.000 Euro subsidie

Voor alle collega’s zijn de nodige thuiswerkfaciliteiten beschikbaar. “Iedereen die bij ons werkt, kan in principe een arboproof thuiswerkplek inrichten”, zegt Krijtenburg. “Ook zijn er deelfietsen en (elektrische) deelauto’s en zijn er elektrische fietsen beschikbaar die medewerkers een week mee naar huis mogen nemen om te proberen of ze het wat vinden. Naast kortingen op fietsen bieden we alle collega’s 1.000 Euro subsidie op de aanschaf van een elektrische auto. Boven op de overheidssubsidies. Dit om te stimuleren dat als onze medewerkers op pad gaan, ze dat op een duurzame manier kunnen doen.”

Zelf beslissen

Elk team mag zelf bepalen hoe het hybride werken gaat ‘werken’. Paardekooper: “Er is niet één uniform antwoord beschikbaar. Daarom hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd, die we meegeven aan alle teamleiders. Die gaan vervolgens zelf aan de slag om die punten verder uit te werken voor wat past bij hun team. Daarboven hebben we een community manager aangewezen die dit monitort, aanjaagt en controleert. Er is dus wel een zekere mate van controle, maar in principe kiezen de teams zelf wat hun precieze beleid gaat worden.”

Digitaal, fysiek, mentaal

Om het hybride werken nog verder handen en voeten te geven in de organisatie zet de ANWB in op drie pijlers: De digitale omgeving, de fysieke omgeving en de mentale ‘omgeving’. Paardekooper: “Op digitaal gebied moet de hele infrastructuur op orde zijn, denk aan een goede toegankelijke online omgeving. Ook de fysieke inrichting van het kantoor moet daarbij passen, anders werken vereist een andere inrichting. En ten slotte is er het mentale aspect: hoe pak je het hybride werken als werknemer op?”

Summer School

“Om te helpen bij dat mentale aspect hebben we een Summer School opgericht”, zegt Paardekooper. “Daarin bieden we allerlei workshops aan die met hybride werken te maken hebben. In zes weken behandelen we steeds een thema; van het precieze hoe en wat van hybride vergaderen en kennismaken met tools om brainstorms te doen, tot het letterlijk leren plannen van een hybride werkweek. Dan nemen we bijvoorbeeld de agenda van de manager van dat team en kijken hoe we die kunnen inrichten zodat die past bij een hybride werkweek.”

De ANWB staat voor de nieuwe aanpak. “Als ANWB willen we juist op de onderwerpen mobiliteit en bereikbaarheid, waar we als organisatie voor staan, dit ook voor onze medewerkers goed geregeld hebben”, zegt Krijtenburg. “Het mooie is dat we dit integraal hebben gedaan. Hoewel de uitkomst naar verwachting ongeveer kostenneutraal is, hebben we bij het opstellen ervan ons niet door kosten maar door de visie laten leiden. We willen écht een bijdrage leveren aan minder files, minder ongelukken en minder vervuiling. Dit plan is belangrijk voor ons. En we vinden het bijzonder en mooi dat het nu als inspiratie voor andere werkgevers mag dienen.”

"*" geeft vereiste velden aan