Je kunt bij Siemens overal werken en je doelen behalen | Zo Werkt Het Gratis advies

Je kunt bij Siemens overal werken en je doelen behalen

Siemens gaat voor ‘spreiden en mijden’. Het doel: Den Haag bereikbaar houden door het stimuleren van hybride werken, dus zowel thuis als op kantoor.

Siemens is één van de grote werkgevers in Den Haag die gaan voor ‘spreiden en mijden’. Het doel: Den Haag bereikbaar houden door het stimuleren van hybride werken, dus zowel thuis als op kantoor. En als er op kantoor wordt gewerkt, verdeel de reisbewegingen dan zoveel mogelijk over de dag en week. Reis zo min mogelijk in de spits. Dit beleid draagt bij aan ‘ownership’ – het verantwoord omgaan met je taken – en een betere work-lifebalance. Bovendien is het beter voor de leefbaarheid van de stad. Als het aan Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland ligt, gaan ze een stap verder. “Stel dat we met elkaar zeggen: ‘Vandaag laten we allemaal de auto staan!’ Dan brengen we een verandering op gang.”

“Met onze Siemensvestiging in Den Haag voelen we ons betrokken bij de leefbaarheid van de stad”, zegt De Bilde. “Zo hebben we de leaseautoregeling kritisch bekeken en scherpere eisen geformuleerd. Is een leaseauto nog wel nodig? En zo ja, dan bij voorkeur een elektrisch model. Siemens produceert zelf laadpalen dus die zetten we volop in. Ons doel is om in 2030 ons gehele wagenpark wereldwijd elektrisch te hebben. Vanuit Siemens in Nederland willen we voorop lopen en dat doel eerder behalen.”

Openbaar vervoer en deelvervoer

“Ook denken we na over de inzet van Mobility-as-a-Service-apps voor het gebruik van bijvoorbeeld openbaar vervoer en deelvervoer in plaats van de eigen auto. Met beter inzicht in vertragingen en/of beschikbaarheid van deelvervoer ben je in staat om betere keuzes te maken over vertrektijden van huis of kantoor. Is het druk? Dan blijf je waar je bent. Het draait allemaal om gedragsverandering. Ook de verkeersstromen van onze leveranciers hebben we onder de loep genomen. Daarbij sturen we op het verminderen van ritten door leveringen te bundelen, op het rijden buiten de spits en op de afbouw van diesel- en benzineverbruik.”

Het nieuwe werkmodel

Halverwege 2020 heeft Siemens besloten om wereldwijd zijn medewerkers, ook wanneer de pandemie voorbij is, deels ‘plaatsonafhankelijk’ te laten werken. De Bilde: “In ons ‘Nieuwe Werkmodel’ werken we indien mogelijk 2 om 3. Dus 2 dagen op kantoor en 3 dagen thuis of andersom. Op dit moment werkt circa 35% op kantoor. De hoofdreden van het Nieuwe Werkmodel is dat iedereen moet beseffen dat het niet uitmaakt waar je werkt (dit interview vond plaats voordat de strengere coronamaatregelen van kracht werden, red.). Het gaat erom dat je je functie goed uitvoert, dat je je verantwoordelijk voelt voor de taken die je hebt. Als medewerker van Siemens krijg je de flexibiliteit en verantwoordelijkheid om je werkzaamheden op die plek uit te voeren die het meest bijdraagt aan een optimaal resultaat. Je kunt vanaf verschillende werkplekken je doelen behalen. ”

“Uit medewerkerstevredenheidsenquêtes blijkt dat de meesten het Nieuwe Werkmodel een warm hart toedragen. Maar het is geen one size fits all solution. Het gaat telkens om de individuele afstemming tussen een medewerker en zijn leidinggevende hoe het beste resultaat kan worden bereikt. Ons laag ziekteverzuim is tijdens corona niet gestegen en dat is heel positief. Evenwel is en blijft ons aandachtspunt de mentale gezondheid van medewerkers en hun betrokkenheid bij ons bedrijf. Hoe ontwikkelen die zich op de lange termijn, als medewerkers langdurig elkaar minder treffen en minder informele contacten hebben met elkaar?”

Goede work-lifebalance

“Het Nieuwe Werkmodel is niet kostenefficiënt gedreven, dat is hooguit een bijkomend voordeel”, zegt De Bilde beslist. “Een goede work-lifebalance is belangrijk. Ook daarom faciliteren we ergonomisch verantwoorde thuiswerkplekken. Medewerkers hebben vorig jaar stoelen, bureaus en schermen meegekregen. We willen niet dat ze thuis aan de keukentafel werken. Daarnaast bieden we een thuiswerkvergoeding.”

Den Haag: Voor iedereen schoon en bereikbaar

Na een kennismakingsgesprek met burgmeester Jan van Zanen, begin 2020, besloten acht grote bedrijven in Den Haag (Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Shell, TNO, T-Mobile en Siemens) zich gezamenlijk in te zetten voor een betere en duurzamere bereikbaarheid van de stad. Zij verenigden zich onder de naam The Hague Connected met als motto ‘Den Haag: Voor iedereen schoon en bereikbaar’. De onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie, de Economic Board The Hague, faciliteert dit proces de komende jaren.

De Bilde: “Werkgevers kampen met dezelfde grote problemen (energietransitie, slechtere bereikbaarheid steden) die overheden én bedrijfsleven samen moeten oppakken. Iedereen op zijn eigen manier. Bedrijven laten geen asfalt aanleggen en laten geen treinen rijden maar kunnen wel het goede voorbeeld geven aan hun medewerkers en hun beleid aanpassen. Daarin willen wij vooroplopen en daarom nemen we deel aan The Hague Connected.”

Statement: vandaag laten we de auto staan

Op 7 oktober heeft The Hague Connected (samen met onder meer Gemeente Den Haag, Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een persbericht verzonden om duidelijk te maken dat we aan de slag gaan met Spreiden en Mijden. De Bilde: “Bij de volgende bijeenkomst wil ik de andere grote bedrijven oproepen een statement te maken. Stel dat we als grote bedrijven in Den Haag samen met de overheden zeggen: ‘Vandaag laten we de auto staan. We werken thuis, we gaan met de fiets, het OV of noem maar op.’ Dan laat je zien dat het kan, dat er mogelijkheden zijn en dan kan je met elkaar veranderingen op gang brengen.”

Vier tips voor een succesvolle omslag naar hybride werken

  • Gebruik Mobility-as-a-Service-apps, voor beter inzicht in vertragingen en/of beschikbaarheid van deelvervoer. Dit leidt tot betere keuzes over vertrektijden van huis of kantoor.
  • Kijk kritischer naar je lease-autobeleid. Is het wel nodig? En zo ja, maak het dan elektrisch.
  • Richt op kantoor meerdere speciale ruimtes in met grote schermen, zodat overleggen kunnen plaatsvinden waaraan medewerkers zowel vanuit huis als kantoor deelnemen.
  • Maak een statement met meerdere werkgevers samen. Laat een dag collectief de auto staan, om aan te tonen waartoe dat kan leiden.

"*" geeft vereiste velden aan