Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit en CSRD; wat hebben ze gemeen? | Zo Werkt Het Gratis advies

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit en CSRD; wat hebben ze gemeen?

Duurzaamheid is een niet te negeren thema voor het bedrijfsleven. Terwijl in 2024 organisaties met 100 of meer werknemers moeten gaan rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit, is in Brussel de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vastgesteld. Dat is een Europese richtlijn die een duurzaamheidsverslag verlangt van bepaalde ondernemingen. Dat verslag is breder dan de rapportage over personenmobiliteit. Is jouw bedrijf al voorbereid op de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit? Want daarmee sorteer je ook al een beetje voor op het duurzaamheidsverslag.

Wat is de WPM?

Heb jij een organisatie van 100 of meer werknemers? Dan wordt vanaf 1 juli 2024 de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) van kracht. Je gaat dan jaarlijks rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je werknemers (uitgesplitst in verschillende vervoersmiddelen en brandstoftypen (elektrisch/benzine/diesel). De WPM heeft tot doel om werkgevers kritischer te laten kijken naar de duurzaamheid van hun personenmobiliteit en te kiezen voor schone alternatieven. Dat is nodig om CO2-emissies door werkgebonden personenmobiliteit (woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit) in 2030 met minimaal 1,5 Mton terug te dringen.

Lees meer

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die veel meer duurzaamheidsthema’s omvat dan mobiliteit. Als een onderneming aan twee van de drie volgende criteria voldoet, krijgt het met CSRD te maken:

  • minimaal 250 werknemers
  • een netto omzet van meer dan 40 miljoen
  • een balanstotaal van meer dan 20 miljoen.

Onder de CSRD vallen ook banken en verzekeraars. Daarnaast vallen beursgenoteerde ondernemingen eronder die voldoen aan ten minste twee van de volgende criteria:

  1. a) balanstotaal: 350 000 EUR – 4 000 000 EUR;
  2. b) netto-omzet: 700 000 EUR – 8 000 000 EUR;
  3. c) gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar: 10 – 50.

Naar verwachting zullen tussen de 3.000 en 6.000 Nederlandse ondernemingen een duurzaamheidsverslag moeten opstellen.

Ondernemingen die onder het toepassingsbereik van de CSRD vallen, moeten jaarlijks een duurzaamheidsverslag opstellen en openbaar maken. Daarin moeten zij rapporteren over drie onderwerpen: milieu, sociale omstandigheden en bestuur. Onder milieu vallen ook de CO2-emissies door werkgebonden personenmobiliteit. Er is dus overlap met de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit.

Wanneer gaat de CSRD in?

Banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers moeten voor het eerst over boekjaar 2024 rapporteren. Andere grote ondernemingen (250 – 500 werknemers) moeten voor het eerst over boekjaar 2025 rapporteren. Kleine en middelgrote ondernemingen (banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen) rapporteren voor het eerst over 2026.

Kun je de rapportagegegevens voor het Besluit CO2-reductie gebruiken voor de CSRD?

De gegevens die werkgevers vanaf volgend jaar moeten verzamelen om aan de WPM te voldoen, zijn waarschijnlijk te gebruiken voor het duurzaamheidsverslag (onderdeel mobiliteit) van de CSRD. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de berekende CO2-emissie. Momenteel vindt afstemming plaats met de ontwerpers van de standaarden waarvan de CSRD uitgaat. Beide rapportageverplichtingen geven inzicht in hoe duurzaam een bedrijf is, maar de uitgangspunten zijn mogelijk nog verschillend. Wij raden je aan om je administratiesystemen zodanig aan te passen dat daaruit zowel gegevens voor de rapportageverplichting kunnen worden afgeleid als voor het duurzaamheidsverslag.d

Meer informatie? Kijk op EU-duurzaamheidsrapportage | SER

"*" geeft vereiste velden aan