Bereikbaarheid: pak het (verander)moment | Zo Werkt Het Gratis advies

Bereikbaarheid: pak het (verander)moment

Waarom wil je dat je medewerkers anders gaan reizen en werken dan ze nu doen? Bij welke organisatiedoelstellingen sluit dit aan? Het is belangrijk om eerst hierbij stil te staan voordatje aan de slag gaat. Je ‘why’ bepaalt namelijk je keuzes en de geloofwaardigheid van die keuzes voor je medewerkers. En daarmee mede de kans van slagen van je nieuwe mobiliteitsbeleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen die je neemt. 

Lees hoe zakelijke mobiliteit kan bijdragen aan de verwezenlijking van je organisatiedoelstelling

Ingrijpende wegwerkzaamheden of een verhuizing: dit soort grote veranderingen zijn hét moment om oude patronen te doorbreken en je medewerkers anders te laten reizen. Een dergelijke verandering zorgt ervoor dat ze hun huidige reisgedrag toch al onder de loep nemen en open staan voor andere manieren van reizen. Speel tijdig in op komende veranderingen die de mobiliteit beïnvloeden. Zo voorkom je onvrede bij je medewerkers en bezoekers en kun je deze verandermomenten in je voordeel laten werken. Begin al vroeg met informeren, mobiliteitsregelingen aanpassen, reisadviezen geven en voor alternatieven zorgen.

Dit zijn ideale verandermomenten

  • Je organisatie gaat verhuizen. Kies zo mogelijk voor een goed met het OV bereikbare locatie. Dit verkleint de noodzaak om met de auto te komen, zeker als er ook veel minder parkeerplekken bij de nieuwe locatie beschikbaar zijn. Verhuis je naar een locatie waar de bereikbaarheid per OV en fiets niet optimaal is? Zoek verduurzaming dan in het faciliteren van elektrisch rijden en deelvervoer. Bekijk samen welke alternatieven medewerkers hebben om de nieuwe locatie te bereiken en geef ze een persoonlijk reisadvies. Kunnen ze bijvoorbeeld ook met OV of fiets komen? Hoe kun je dit zo makkelijk mogelijk maken?
  • Er komen of zijn ingrijpende wegwerkzaamheden in de buurt. Hoe blijft jouw organisatie dan goed bereikbaar? Er zijn gelukkig alternatieven. Zoals je medewerkers helpen om op een ander tijdstip te reizen, te carpoolen met collega’s, vaker thuis te werken of te gaan fietsen. Zo kun je de impact van files, afsluitingen en omleidingen verkleinen en vermijden. Je hebt veel zelf in de hand. Praat met je regionale mobiliteitsnetwerk over slimme alternatieven en bereid je samen met werkgevers in de buurt goed voor.
  • Nieuwe medewerkers kun je relatief makkelijk ‘sturen’ in hun manier van reizen. Geef ze bijvoorbeeld de eerste drie maanden een OV-kaart en laat ze pas daarna kiezen tussen leaseauto en OV.
  • Ook levensgebeurtenissen zijn natuurlijke momenten waarop iemands reisgedrag verandert. Denk aan verhuizen en kinderen krijgen. Bied je medewerkers voldoende flexibiliteit en keuzevrijheid om ook dan duurzame mobiliteitskeuzes te maken.

"*" geeft vereiste velden aan