KOSTELOOS ADVIES OP MAAT GRATIS QUICKSCAN

Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen

Achtergrond informatie Samenwerkingsovereenkomst.

DE WINST VAN FLEXIBEL WERKEN EN SLIM REIZEN

Veel thuiswerken, zoals we afgelopen jaar hebben gedaan, zorgt voor minder files, minder drukte in het OV en meer beweging door vaker fietsen en wandelen. Dat is goed nieuws voor de bereikbaarheid én het klimaat. Want thuiswerken en slim reizen betekent minder CO2-uitstoot, schonere lucht en vitale medewerkers. Deze winst willen we vasthouden voor de toekomst. Daarom maken overheden, werkgevers en vervoerders in de Metropoolregio Amsterdam werk van flexibel (thuis)werken en slim reizen en gaan hiervoor een samenwerking aan.

Flexibel werken en slim reizen slaan aan.

De coronapandemie veranderde ons mobiliteitsgedrag ingrijpend. Veel mensen werken nog steeds (deels) thuis. En dat bevalt vaak best goed. De ochtendspits missen we als kiespijn, maar we willen wel graag weer collega’s ontmoeten. Uit onderzoek onder ruim 7.500 werknemers in de Metropoolregio Amsterdam blijkt dat de helft van de mensen met een kantoorbaan graag 2 tot 3 dagen per week thuis wil blijven werken. Zij beoordelen thuiswerken met een 7.4 gemiddeld.

Om ons mobiliteitsgedrag structureel te verduurzamen, maakten we in de Metropoolregio Amsterdam de volgende afspraken met elkaar:

  • Tijdens corona werken we zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Na corona wordt ingezet op flexibel werken, met een gezonde balans tussen thuiswerken en werken op locatie;
  • Tot 15 km kilometer woon-werkafstand reizen we bij voorkeur actief, dus we wandelen of fietsen;
  • Boven de 15 km reizen we zo veel mogelijk buiten de spits, met e-bike, (deel)auto of ov.

Het gaat dus om het spreiden van werkdagen, werktijden en vervoersmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die ’s ochtends enkele uren thuiswerkt, om vervolgens buiten de spits naar kantoor te reizen. Daarbij kiest hij of zij voor de meest duurzame vervoerskeuze binnen bereik, bij voorkeur fiets of ov.

Werkgevers die zich bij ons aan willen sluiten, zijn meer dan welkom. Want samen maken we onze regio bereikbaar!

Kosteloos hulp en advies

Gratis advies met de samenwerkingsovereenkomst.

Ruim 20 werkgevers in de MRA zijn al aan de slag om deze afspraken over flexibel werken en slim reizen in te voeren. Dit zijn aansprekende werkgevers als ABN AMRO, Royal Schiphol Group, Loyens & Loeff, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland. Deze werkgevers hebben allemaal de Samenwerkingsovereenkomst Flexibel werken en slim reizen ondertekend. Hierdoor hebben zij recht op een voucher voor gratis hulp van ervaren mobiliteitsconsultants: zij worden professioneel ondersteund bij het vernieuwen van hun mobiliteitsbeleid. En werkgevers die dat willen, helpen wij ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Deze ondersteuning komt van werkgeversorganisatie Breikers en de regionale bereikbaarheidsplatformen in de MRA: IJmond Bereikbaar, Groot Schiphol Bereikbaar, ZO Bereikbaar, van A tot Zuidas en Beter op Weg Haarlem. Deze partijen werken samen in het platform Zowerkhet.nl en maken onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda van het Rijk-regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. In 2021 is het doel dat zo veel mogelijk werkgevers in de MRA de samenwerkingsovereenkomst tekenen en aan de slag gaan met de uitvoering van de afspraken. Zo kunnen steeds meer mensen flexibel werken en slim reizen. Breikers en de regionale mobiliteitsplatforms gaan hiervoor actief werkgevers benaderen.

 

Waarom meedoen zo belangrijk is

Doe mee en sluit je aan!

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland en andere bestuurders vertellen in dit korte filmpje waarom meedoen zo belangrijk is. Hun organisaties hebben zich al aangesloten bij de samenwerking.

Thuis voelen met thuiswerken

Meer weten en contact?

Bekijk de samenwerkingsovereenkomst zelf en de voucher met het ondersteuningsaanbod. Meer weten over flexibel (thuis)werken en slim reizen? Kijk rond op Zowerkthet.nl voor handige tips, tools en voorbeelden.