KOSTELOOS ADVIES OP MAAT GRATIS QUICKSCAN

Overeenkomst flexibel (thuis)werken en slim reizen

Voucher.

In 6 stappen naar een concreet resultaat

Onze mobiliteitsadviseurs helpen jouw organisatie in 6 stappen met het opstellen van een Plan van Aanpak. Onderstaand stappenplan is een leidraad, er is op alle vlakken ruimte voor maatwerk. Hiervoor stellen wij gemiddeld 40 gratis advies uren beschikbaar. Uiteraard verwachten wij hierbij dat deelnemende organisaties zich inzetten om het plan te realiseren.

Stappenplan.

In 6 stappen naar een concreet resultaat

Stap 1

Kennismaking en eerste verkenning

We bespreken de bedrijfsactiviteiten, de omvang, de huidige mobiliteitssituatie, de motieven bekijken of de Breikers aanpak bij jouw organisatie past.

Stap 2

0-meting

We maken een 0-meting van het huidige mobiliteitsbeleid. Van welke regeling(en) maken werknemers gebruik. Waar komen werknemers vandaan en hoe reizen ze naar, van en voor het werk.

Stap 3

Inspiratiesessie

Tijdens de inspiratiesessie die gehouden wordt voor alle stakeholders komen succesvolle voorbeelden uit de praktijk aan bod en is er ruimte voor discussie over de te varen koers.

Stap 4

(Concept) verbeterplan

We ontwikkelen een plan van aanpak dat toekomst-bestendig is en optimaal aansluit op de wensen en mogelijkheden van jouw organisatie. Het plan bevat heldere doelen, acties en tijdspad. Hierbij is ook de nodige aandacht voor de veranderkundige aspecten:.

Stap 5

Implementatie

Tijdens de implementatie kunnen de Breikers consultants ondersteuning verlenen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van leveranciers of bij de interne communicatie.

Stap 6

evaluatie en follow up

Na een half jaar avalueren we of het nieuwe mobiliteitsbeleid naar wens is en hoe staat het met de nog openstaande acties. Daar waar nodig of gewenst kunnen we aanvullende ondersteuning bieden.

Tijdsbesteding, doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd van de stappen 1 tot en met 4 is circa 8 weken. De duur van de implementatie varieert uiteraard, afhankelijk van de door te voeren maatregelen. In de regel is er sprake van een gefaseerd plan, met korte en langere termijn acties.

Deze voucher is bedrijfsgebonden en eenmalig per bedrijf inzetbaar.